úvodní strana

Adresa: 378 53 Zahrádky č.p. 42, okres Jindřichův Hradec; Tel./fax: 384 490 051; E-mail: obec@zahradky.cz

VÍTÁ VÁS OBEC ZAHRÁDKY

listek Výtvarná dílna listek nabídka kurzů listek programové kurzy 2017

Kurz č. 20 - ART QUILT - FRAGMENTY

[ tisk ]


Základní informace (termíny, cena, volná místa...)

termín 08.10.2017
volná místa 0 (velikost skupiny - min 5, max 12 osob)
cena 500,- Kč
uzávěrka přihlášek 22.09.2017, tj. většinou 15 dnů před zahájením kurzu
uzávěrka plateb 08.10.2017, po uzávěrce obdržíte podrobné informace.
Pokud neobdržíme platbu kurzovného do uzávěrky plateb, nepovažujeme přihlášku za platnou.
přihláška na
poslední chvíli
do 05.10.2017 do 24.00 hod. a kurzovné se platí v hotovosti na místě
platba kurzovné je možné uhradit buď převodním příkazem na účet č. 31121251/0100 nebo poštovní poukázkou C. Vždy je nezbytně nutné vyplnit specifický symbol (číslo kurzu) a variabilní symbol (nejlépe rodné číslo, příp. vámi sestavené jiné desetimístné číslo). Rezervaci míst v kurzu provádíme dle pořadí došlých plateb!
storno podmínky pokud zrušíte přihlášku po uzávěrce, tj. 15. a další dny před konáním kurzu, kurzovné nevracíme. Platbu můžeme po dohodě převést na jiný kurz.
poznamka 9.00 - 12. 00 hod. a 13.00 - 18.00 hod.  

Lektoři


Jana Štěrbová

Vztah k ručním pracím a jejich kreativnímu pojetí se u mne začal rozvíjet od mých 8 let, kdy jsem začala navštěvovat LŠU – výtvarný obor. Toto desetileté mimoškolní studium bylo v posledních 4 letech zaměřeno na textilní techniky. Mým hlavním oborem byla tkaná tapisérie a šitá textilní koláž, šicí zručnost mi přineslo i šití většiny oblečení pro mne i mé dcery, což s novou nabídkou v obchodech po roce 1989 již přestalo být nutné. I proto, jsem po roce 2000 začala zase hledat cesty, jak se k textilu vrátit. Doplnila jsem si další techniku – paličkování a začala docházet do tehdy nově v ČR otvíraných kurzů patchworku a během roku se stala i lektorkou jak v oboru klasických technika, tak později i různých moderních postupů, které se díky přísunu literatury, návštěvám zahraničních výstav a krátkých kurzů na nich začaly i u nás stávat běžnou součástí šité textilní tvorby. Moderní quilt se výrazně prosadil po roce 2005, zejména díky rozvíjející se klubové činnosti (BPK) a možnostem konfrontovat vlastní tvorbu se zahraničím na nově založené mezinárodní výstavě Prague Patchwork Meeting, jejíž jsem spoluzakladatelkou, spolumajitelkou a pravidelnou vystavovatelkou (www.praguepatchworkmeeting.com). Od roku 2004 pravidelně vystavuji na výstavách v České republice, a to jak v rámci různých klubů a uskupení, tak i samostatně. Mé quilty jsou pravidelně zastoupeny na dvou největších evropských výstavách Festival of Quilts v Birminghamu a European Patchwork Meeting ve francouzském St. Marie aux Mines. Tam jsem v roce 2014 představila v rámci své sólo výstavy i soubor quiltů na téma Červená. Z celoevropských a celosvětových kolekcí, ke kterým jsem byla přizvána, bych ráda zmínila Znamení času (kurátorka G. Heinz), European Art Quilts (kurátorka O. Prince-Lukowski) a Radiace (kurátorka A. Heinrichs). Jsem členkou BPK, SAQA, Deutsche Patchwork Gilde, Art Quilt klubu CZ a nově i uskupení AQH. Kromě práce pro PPM pokračuji i v lektorské činnosti v tuzemsku i v zahraničí.

Popis kurzu

Principem je zakomponování velkoplošného tisku do quiltu, rozčlenění plochy, tvorba kompozice.

;

Stránky provozuje Obec Zahrádky      [ home ]   [ mapa stránek ]