úvodní strana

Adresa: 378 53 Zahrádky č.p. 42, okres Jindřichův Hradec; Tel./fax: 384 490 051; E-mail: obec@zahradky.cz

VÍTÁ VÁS OBEC ZAHRÁDKY

listek Úřední deska

dokumenty jsou zveřejňovány v zákonných lhůtách

[ tisk ]  


listek Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 23. 05. 2019
listek Veřejná vyhláška MěÚ J. Hradec - příloha
listek Veřejná vyhláška MěÚ J. Hradec - příloha
listek Veřejná vyhláška MěÚ J. Hradec - Opatření obecné povahy
listek Kalkulace ceny pro vodné a stočné za rok 2018
listek Veřejná vyhláška FÚ - příloha E-MAIL
listek Veřejná vyhláška FÚ - příloha SIPO
listek Veřejná vyhláška FÚ - daň z nemovitých věcí na rok 2019
listek Veřejná vyhláška MZE - příloha č. 1
listek Veřejná vyhláška MZE opatření obecné povahy
listek Volby do Evropského parlamentu
listek Oznámení Státního pozemkového úřadu
listek Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-21 Mateřské školy Zahrádky - návrh
listek Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2019 MŠ Zahrádky - návrh
listek Střednědobý výhled rozpočtu Obce Zahrádky na rok 2019 - 2021 - návrh
listek Rozpočet Obce Zahrádky na rok 2019 - návrh
listek Výsledek voleb do zastupitelstva obce Zahrádky
listek Kůrovci - vážná hrozba pro smrkové lesy
listek Kalamitní kůrovcové desatero
listek Příloha PO MŠ
listek Výkaz Z a Z PO MŠ
listek Rozvaha PO MŠ
listek Návrh závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2017
listek Oznámení dle Zák. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
listek Veřejnoprávní smlouva
listek Seznam nemovitostí s nejednoznačným vlastníkem
listek Veř. vyhláška - Oznámení o vydání ÚP Zahrádky
listek Územní plán obce Zahrádky
listek Obec Zahrádky poskytuje občanům tyto služby:

Stránky provozuje Obec Zahrádky      [ home ]   [ mapa stránek ]