Menu
Obec Zahrádky
Zahrádky okr. Jindřichův Hradec

Poznej sám sebe

Kurz č.140

Základní informace (termíny, cena, volná místa...)

  • volná místa 10 (velikost skupiny - min 5, max 10 osob)
  • poznamka Informace o termínu konání kurzu a jeho ceně dostanete písemně včas buď na Vámi uvedenou e-mailovou adresu nebo poštou domů. Stejně tak rozhodnutí o nenaplnění počtu objednávek a o nekonání kurzu.

Lektoři

  • Marie Mašková

Lektorka, paní Marice Mašková, se více než 20 let zabývá projektivními psychologickými metodami, od roku 1995 je to kromě psychoterapie a pedagogického poradenství její hlavní pracovní činnost. Vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni, v roce 1987 obhájila rigorózní řízení a získala titul PaedDr. V oboru psychoterapie vystudovala v Česko-německém institutu pozitivní psychoterapii a několik dalších terapeutických metod. Má hluboké vzdělání v grafologii a ostatních grafognostických technikách, které přednáší jak pro pedagogy, tak i pro veřejnost. Studovala také obor písmoznalectví. Je autorkou grafologického programu na PC - jediného tohoto druhu ve střední Evropě. Obsahově se jedná o rozsáhlou učebnici grafologie na tomto nosiči. V rámci pedagogické činnosti se zabývá projevy poruch a vad v dětském písmu a kresbě. Publikovala mimo jiné ve sborníku Otto Čačky Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání. Od r. 2001 vede poradenskou rubriku v internetovém časopise Vitalital.


  • Magda Olivová

Lektorka, paní Magda Olivová, vede studium arteterapie na Pedagogické fakultě Masarykovy university v Brně. Pořádá systematické kurzy arteterapie, muzikoterapie a práce s tělem. Pracovala jako arteterapeut v Ústavu sociální péče v Kladně. Dalším oborem jejích zájmů je vedení sebepoznávacích kurzů.


Popis kurzu

Zaměříme se na sebepoznávací techniky, z nichž stěžejním bodem je BAUMTEST - kresba stromu. Jedná se o psychologickou metodu, kdy prostřednictvím kresby stromu můžeme nahlédnout do sebe. Nezůstaneme jen u teorie, budeme různými technikami (arteterapií - masky, výtvarné techniky, hudbou i tancem) vyjadřovat a chápat své já. Nepředpokládáme žádné znalosti v oblasti psychologie. Tento kurz je vhodný pro ženy a muže každého věku. Psací potřeby přivezte s sebou.

Datum vložení: 6. 11. 2021 21:42
Datum poslední aktualizace: 21. 11. 2021 11:50
Autor: Správce Webu