Menu
Obec Zahrádky
Zahrádky okr. Jindřichův Hradec

Tipy pro Vaše procházky

Procházka obcí

Především se můžete projít po veřejných prostranstvích v obci, na kterých jsou umístěny dřevěné sochy a lavičky, vyzývající k posezení.

Sochy vznikly na Mezinárodním řezbářském sympoziu Zahrádky 2000, které se konalo od 5. do 12. září. Kamenná fontánka byla na centrální prostranství umístěna před jeho zahájením. Nášlapné kamenné sluneční hodiny byly před Obecní dům instalovány v roce 2003.

  1. Prostor pro meditaci

Zeniči Jokojama, Japonsko "Doufám, že na Zemi zavládne mír."

  1. Nemůžete si to odnést s sebou ...Henrik Lause Sogaard, Dánsko "Rubáš nemá kapsy. Nezapomínejte proto žít svůj život."
     
  2. Lavička možností

Henrik Lause Sogaard, Dánsko "Život není černobílý. Můžete zůstat zakoukáni pouze do vlastního obrazu nebo směle vykročit vstříc neznámým možnostem, které s sebou nesou i jistou dávku nebezpečí. Rozhodnutí o tom, co je dobré nebo špatné je zcela na vás. Doufám, že tato lavička poslouží k přemítání o životě."

  1. Větrná žena

Aivars Students, Lotyšsko "Větrná žena a její dvě děti - studený severní vítr a teplý jižní vítr" (podle lotyšské tradice).

  1. Lavička pro zamilované

Julius Urbanavičius, Litva "Aby mohli krátce posedět, políbit se. Život plyne po kapkách a není bez vody možný." Lavička už na uvedeném místě není, protože se na ní podepsalo zdejší drsnější podnebí.

  1.  ....moje babička

Petr Krajíček, Česká Republika "Lavička, na které nikdo nikdy nebude sedět sám..."

  1. Čas (přesýpací hodiny)

Petr Uher, Česká Republika "Pro přemýšlení či přemítání o plynoucím čase".

  1. Veselý trpaslík

Julius Urbanavičius, Litva "Vždy veselý kamarád rozdává dětem květiny".

Ať se vydáte ze Zahrádek kterýmkoliv směrem, všude najdete krásnou přírodu. Lesy jsou plné hub (hlavně v září) a borůvek, v lukách svítí rybníčky. Z mnoha možností doporučujeme:

Mapa obce

Okolo Korytníka

Malá procházka začíná ve vsi u křížku 100 metrů od Obecního domu (po státní silnici směrem na Strmilov). S křížkem za zády se vydáte na východ mezi domy tzv. Pereckou cestou a po chvilce se Vám vlevo otevře pohled na obnovený historický rybník Korytník. U jeho hráze minete přestavěný bývalý Skuhrův mlýn a pokračujete na západ vlevo po v roce 2004 obnovené cestě podél rybníka přes krásný můstek přes Hamerský potok, k bývalému Doskočilovu mlýnu. Cestou se Vám vlevo otevírá výhled na hladinu rybníka a napravo šumí les. Jste v blízkosti biokoridoru Hamerského potoka. Před vyústěním cesty na státní silnici stojí za pozornost podhled na evangelický kostel z roku 1903. Mělké údolíčko mezi cestou a kostelem je v územním plánu obce připraveno pro přírodní koupaliště. Při návratu do vsi po státní silnici si vpravo povšimněte tří filtračních nádrží kořenové čistírny odpadních vod (zjara zde kvetou horské kosatce).

Cesta je pohodlná, dobře využitelná i pro kočárky a méně pohyblivé osoby. Vede po ní modrá turistická značka, cyklotrasa 1113 a Greenway řemesel a vyznání.

Ke Kuthanu

Procházka severním směrem začíná u evangelického kostela, odkud pokračujete po státní silnici do Doubravy a kousek za ní (za mostkem s rozšířenou vozovkou) odbočíte na travnatou cestu vlevo k rybníku Kuthan a na státní silnici vedoucí z Panských Dubenek do Horní Olešné, ze které se do Zahrádek vrátíte po modré turistické značce. Značka protíná Horní Olešnou u požární zbrojnice a Vy se po ní dáte ze státní silnice vlevo (kolem kravína).

Umrlčí cestou

Procházka jižním směrem začíná u autobusové zastávky Na Šafranici. Odtud půjdete po zelené turistické značce do Palupína. Tato krásná cesta loukami s výhledem dozadu na Zahrádky a vlevo dolů na krajinu byla v minulosti "cestou poslední", tzn. že po ní chodil pohřební průvod ze Zahrádek na Palupínský hřbitov, proto se jí říkalo "Umrlčí cesta". V Palupíně opustíte turistickou značku a dáte se vlevo obcí; za ní se dáte vlevo stromořadím na Horní Dvorce. Při sestupu do této vesničky se před Vámi otevře malebná scenérie vpravo nad Dvoreckým rybníkem. Státní silnice Vás zavede zpět do Zahrádek na Šafranici.

Hraběcí cestou

Procházka východním směrem začíná u penzionu Mlýn. Minete ho a pokračujete úvozovou cestou po modré turistické značce, kterou opustíte u lesa Bukovice (značka vede vlevo, ale Vy pokračujete rovně vzhůru). Vystoupáte lesní cestou na planinu, přejdete ji vpravo a narazíte na cestu stáčející se vpravo dolů. Po ní půjdete vysokým lesem po vrstevnici a téměř před jeho koncem odbočíte na cestu klesající vpravo prudce s kopce.Vyjdete ve špici lesa, kdy budete mít po levici louku a vpravo uvidíte přes pastvinu penzion Mlýn, stočíte se hlubokou cestou vlevo do lesa (na jeho konci asi deset metrů ve svahu je studánka). Po cestě přejdete Hamerský potok před jeho vyústěním do Dvoreckého rybníka a dojdete do Horních Dvorců. V nich opustíte odbočením vpravo tzv. "hraběcí cestu"(na kterou jste vstoupili nahoře na planině), po které se vozíval hrabě ze Studené. Z Horních Dvorců dojdete po státní silnici lemovanou stromořadím za chvíli do Zahrádek.

K hoře a Marasu

Procházka západním směrem začíná u sochy "... moje babička" v obci. Od ní půjdete kousek směrem k pekařství a dáte se první cestou odbočující vlevo. Tato prašná cesta vedoucí mírně vzhůru, kdy máte zprvu po pravici pastvinu a po levici pole je tzv. cesta "k hoře". Na planině měřila obec v letech 1995/1996 větrnou energii. Po projití lesíkem pokračujete loukou mezi lesy k rybníku Maras, který obejdete a přijdete na státní silnici vedoucí z Popelína do Horní Olešné, kterou téměř projdete. Kousek před hasičskou zbrojnicí zahnete po modré turistické značce na prašnou cestu vpravo a ta Vás přivede až do Zahrádek.