Menu
Obec Zahrádky
Zahrádky okr. Jindřichův Hradec

Jednotka PO SDH

Hasičská zbrojnicezřízena podle § 29, odst. 1, písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, v samostatné působnosti obce, dnem 10. 8. 2007, kategorie JPO V., odpovídající požadavkům vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. Tato jednotka je organizační složkou obce.

Kontakt:

  • Adresa: 378 53 Zahrádky 42
  • Velitel jednotky: Otto Barták
  • Mobil: 602 261 775